15 Şubat 2023 13:37

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı (Deprem Bölgesi) etkileyen depremler nedeniyle ülkemizin yaşadığı zor zamanlarda, depremin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilebilmesi ve olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nca 14/02/2023 tarih ve 9/176 sayılı karar alınmıştır.

14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanan bu karara göre 06.02.2023 tarihi itibariyle Deprem Bölgesinde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin, 06.02.2023 tarihinden itibaren oluşan temerrüt durumlarında, Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in (Kredili İşlemler Tebliği) 16’ncı maddesi çerçevesinde 30.06.2023 tarihine kadar işlem tesis edilmemesi, temerrüde ve temerrüt sonucuna bağlı işlemlerin yapılmaması, bu kapsamda yatırım kuruluşlarınca belirlenen faiz oranlarının, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Yatırımcı Risk Takip Sistemi’ne aracı kurumlarca müşteri bazında raporlanmasına karar verilmiştir.

Aracı kurumların hazırladığı sermaye yeterliliği tablolarında, 30.06.2023 tarihine kadar, kendi portföylerine alınan pay senetlerine ilişkin pozisyon riski oranı %10 yerine %3, kredi hesabı altında izlenen “Diğer müşteriler” için pozisyon riski oranı ise %8 yerine %4 üzerinden hesaplanacaktır. Kredili İşlemler Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca yapılacak genel işlem sınırı hesaplamalarında, 30.06.2023 tarihine kadar, 06.02.2023 tarihi itibariyle Deprem Bölgesinde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere kullandırılan krediler dikkate alınmayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2020 tarih ve 17/400 sayılı Kararı çerçevesinde %35 olarak belirlenen başlangıç özkaynak koruma oranı, 10.04.2023 tarihine kadar %20 olarak uygulanacaktır.

Müşterilerce yatırım kuruluşlarına devredilecek bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklanan devlet katkısı hariç alacaklar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kredili İşlemler Tebliği hükümleri çerçevesinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasına eklenebilecek ve bu alacaklar da %100 oranında özkaynak olarak kabul edilebilecektir. Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Vizyon Grubu