11 Ekim 2023 17:03

         Ticaret Bakanlığı tarafından 11/10/2023 tarih ve 32336 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8) ile Dâhilde İşleme Rejimi’nin Ana Tebliği olan 2006/12 No Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır.

            Değişikliğe göre 2006/12 No Ana Tebliğ’in Geçici 37 inci maddesine bir fıkra eklenmiştir. Anılan fıkra ile çeşitli nedenlerle henüz kapatılmamış bulunan Dâhilde İşleme İzin Belgelerine altı aylık yeni bir süre daha verilmektedir.

            İlgili Tebliğ ektedir. Bunun yanında yapılan son değişiklik ile birlikte 2006/12 Sayılı Tebliğ’de bugüne kadar yapılan tüm değişiklikleri içeren 2006/12 nin son hâli de ekte sunulmaktadır.                                                                                                                                                                                                            

Saygılarımızla     

 

       VİZYON GRUBU

 

 

EK:

-2006/12 Sayılı Tebliğin Son hâli

-2006/12'de değişiklik yapan 2023/8 No Tebliğ