09 Ekim 2023 10:55

 

       7/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) yayımlanmıştır.

Tebliğle elektrikli araçlara, kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenleme süresine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Fatura düzenleme süresi :

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmek ve verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşmak şartıyla bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.

Bu hükümler 2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenler ile bildirilecek bilgiler:

Şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.

Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.

Tebliğle getirilen sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231007-8.htm