06 Eylül 2023 13:42

31/08/2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 83 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Emlak Vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen şekilde tespit edilmiştir.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230831-8.htm