01 Şubat 2023 17:26

30.01.2023 tarihinde EYT (EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR) ile ilgili kanun teklifi TBMM’ ye 4 maddelik SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ adı altında verildi.

Kanun teklifinde üç önemli düzenleme yapıldı. Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren işçi, sözleşmeli personel, esnaf, şirket ortağı, memur kısaca 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki sigortalılar ve bunları istihdam eden işverenler açısından önemli düzenlemeler getirmiştir.

YAŞ ŞARTI ARANMAKSIZIN EMEKLİLİK

İlk defa 08.09.1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, Kanunun Resmi Gazete’ de yayımından sonra emeklilik talebinden bulunmaları halinde prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranların yaşına bakılmaksızın emeklilikleri sağlanacaktır.

EYT KAPSAMINDA EMEKLİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

Emekli aylığı bağlananlardan işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar işverenin SGK’ ya borcu olmaması ve e-beyanname bildiriminin yasal süresi içinde yerine getirilmesi şartıyla Hazinece karşılanacaktır.

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILANLARIN ZORUNLU EMEKLİLİĞİ KALDIRILDI

696 sayılı KHK kapsamında merkezi ve mahalli idarelerde çalıştırılanlardaan emeklilik hakkını elden edenlerin istihdamına işverenleri tarafından son verilmesi kaldırılmış olup, isteyenlerin bu kapsamda emekli olabileceği sağlanmıştır.

 

Saygılarımızla…

Vizyon Grubu

EK: Kanun Teklifi