22 Mayıs 2023 16:14

Malum olduğu üzere, EYT kapsamında emekliye ayrılıp çalıştığı işyerindenkıdem tazminatı hakkı kazanan işçilere kıdem tazminatı ödemelerinin yapılmasını teminen işverenlerimize KGF (Kredi Garanti Fonu) aracılığıyla destek sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda KGF ile işverenlerimize ne şekilde bir destek sağlanacağı hususunu soru cevap şeklinde açıklamaya çalışacağız.

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur. KGF tarafından sağlanan Hazine destekli paketler arasında “EYT DESTEK PAKETİ” bulunmaktadır.

1) EYT Destek Paketinin Amacı Nedir?

03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanması amaçlanmıştır.

2) İlgili Finans Kuruluşları / Kurumlar Kimlerdir?

EYT destek paketine destek olacak ilgili finans kuruluşları ve kurumlar; Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankasıdır.

3) Ürünün Vadesi Kaç Aydır?

Kıdem tazminatı ödemesi azami 36 ay (ödemesiz dönem dâhil), azami 6 ay ödemesiz dönem olacaktır.

4) Kefalet Limiti ve Oranları Ne Şekilde Gerçekleşecek?

Kıdem tazminatı ödemelerinde kefalet limiti ve oranlarını aşağıdaki tablodan görmek mümkün olacaktır.

Yararlanıcı

Kefalet Üst Limiti (TL)

Kefalet Oranı (%)

KOBİ

10 Milyon TL

%75

KOBİ DIŞI

20 Milyon TL

%70

 

5) Kullanılabilecek Kredi Ürünleri Nelerdir?

Kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılabilecek kredi ürünleri şunlar olacaktır.

İşletme Kredisi/Murabaha

- Nakdi Krediler

- Taksitli Krediler

- Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler.

6) Ücret ve Komisyon Oranları Nedir?

Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırılması için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırılması için 1 defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran 3 aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

7) Paket Kapsamında Kullandırılacak Kredinin Sınırı Nedir?

Paket kapsamında kullandırılacak olan kredi yalnızca 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacaktır. Bunun dışında herhangi bir nakit/nakit dışı amaç için kullanılamaz.

8) Kıdem Tazminatı Ödemesini İşveren mi Kredi Veren Kurum mu İşçinin Hesabına Yatıracak?

Kıdem tazminatı ödemeleri, kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacaktır.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu