21 Şubat 2023 13:07

17.02.2023 tarihinde https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html adresinde GİB tarafından Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuzda e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-sigorta komisyon gider belgesi, e-döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi ve e-adisyon belgesi olarak düzenlenen e-belgelerde yer alacak karekod alanında hangi bilgilerin yer alacağı ve bu bilgilerin veri standartları konusunda bilgilendirmeler yer almaktadır.

Bu kapsamda, bahse konu Kılavuzda esasları belirlenen “Karekod”u1/9/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması uygun görülmüştür.

Özel entegratörler ile bilgi işlem sistemleri entegrasyonu yapan mükelleflerin söz konusu tarihe kadar sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmaları gerekmektedir.

Ek: Karekod Standardı Kılavuzu

Saygılarımızla

Vizyon Grubu