15 Şubat 2023 13:30

Halka açık ortaklıkların, Yönetim Kurulu kararı ile bağış yapabilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı, 2023/9 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır. Bu karar uyarınca, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle bağışta bulunmak isteyen şirketlerden, genel kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıklar,  Yönetim Kurulu kararı ile varsa Genel Kurul kararında belirlenen sınırı aşacak şekilde veya böyle bir sınır belirlenmemiş ise Yönetim Kurulu kararında öngörülen tutarlarda bağış yapabilecektir. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan taraf, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacak ve söz konusu Yönetim Kurulu kararı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve halka açık girişim sermayesi yatırım ortaklıkları da Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık şirketlere ilişkin düzenlemelerine tabi olmaları nedeniyle, bu ortaklıkların yapacakları deprem bağışları için de SPK’nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararında belirlenen esaslar geçerli olacaktır. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yatırım kuruluşlarının bir malî yılda özsermayelerinin binde beşini aşacak miktarda bağış yapamayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde yapılacak hesaplamada aracı kuruluşlar tarafından deprem dolayısıyla yapılan bağışlar dikkate alınmayacak ve toplama dahil edilmeyecektir.  
Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Vizyon Grubu