15 Şubat 2023 13:45

Halka açık ortaklıkların, hâkim ortaklarının pay satış bilgi formu düzenleyerek Borsada satabilecekleri pay oranının azaltılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı kararı, 2023/10 sayılı SPK Bülteni’nde yayımlanmıştır.

22 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesi uyarınca; payları Borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayesinin yüzde onunu veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin yüzde ellisini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından Borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nca esasları belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi ve bu formun satış öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulması zorunlu tutulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı kararı ile payları Borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü sınırı, %10’dan, %3’e indirilmiştir.

14.02.2023 tarihinden sonra pay sahiplerinin yapacakları satışlar ile son on iki aylık dönemde yapmış oldukları satışların toplamının şirket sermayesinin yüzde onunu aşması halinde, %3 oranı dikkate alınmaksızın bu pay satışları öncesinde de, pay satış bilgi formu düzenlenmesi ve satış öncesinde SPK’nın onayına sunulması zorunlu tutulmuştur.
Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla

Vizyon Grubu