15 Şubat 2023 09:20

14/2/2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8/2/2023 tarihinde olağanüstü hâl ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil) KDV oranı %18’den %1’e indirilmiştir.

%1 KDV oranı uygulanması için;

  • Prefabrik yapı ve konteynerlerin, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da kullanılmak üzere teslim edilmiş olması ve
  • Teslimin afetzedelere veya KDV Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmış olması gerekmektedir.

Bu kurum ve kuruluşlar şunlardır. Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.

Karar, 15/2/2023 Çarşamba günü yürürlüğe girmiştir.

Ek: 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu