23 Şubat 2023 10:02

23/2/2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6830 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil) KDV oranı %18’den %1’e indirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere 14/2/2023 tarihli ve 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmekle birlikte indirimli oranın uygulanması için prefabrik yapı ve konteynerlerin OHAL ilan edilen yerlerde kullanılmak üzere teslim edilmiş olması ve teslimin afetzedelere veya KDV Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmış olması şarttı.

6830 sayılı Kararla, teslimin amacı veya teslimin yapıldığı kişi önem arz etmeksizin 23/2/2023 tarihinden itibaren tüm prefabrik yapı ile konteynerlerin teslimlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

Ek: 6830 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı