01 Eylül 2023 12:30

1/9/2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Buna göre, geçici ve yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 1/9/2023 tarihinden itibaren alacak ve borç senetleri reeskontunun hesaplanmasında yıllık yüzde 26,75 oranının dikkate alınması gerekmektedir. 

Düzenlemeye aşağıdaki bağlantı yolunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230901-7.pdf

Saygılarımızla

Vizyon Grubu