18 Mayıs 2023 19:05

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), 18 Mayıs 2023 tarih ve 32194 sayılı Resmî Gazete’de  “VII-128.1.e” Sayılı “Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile 2/6/2013 tarih ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ortaklıkların halka açılma kriterleri arasında yer alan, aktif toplamı ve net satış hasılatına ilişkin asgari koşulları sağlamayan veya SPK tarafından lüzumlu görülmesi halinde bu kriterleri sağlayan şirketlerin paylarının sadece Borsa’da nitelikli yatırımcılar arasında alım satıma konu edilmesini isteyebileceğine ilişkin hüküm Tebliğ’den çıkarılmıştır. 

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu