13 Nisan 2023 15:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Banka Genel Müdürlerine gönderilen 20/03/2023 tarih ve E-TCMB.80372040.010.07.01-589 sayılı “Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması” talimatı ile yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların, döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde elektronik ortamda gönderilmesi yükümlülüğüne ilişkin 2023/07 sayılı Sirkülerimiz 10.04.2013 tarihinde yayınlanmıştı. TCMB tarafından Banka Genel Müdürlüklerine iletilen 12/04/2023 tarih ve E-TCMB.80372040.010.07.01-731 sayılı talimat ile bahse konu raporlama uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler uyarınca, merkezi olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan firmalar olağanüstü halin devam ettiği süre zarfınca raporlama yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

Raporlama yükümlülüğü kapsamını belirleyen firmaların yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı, 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılmış, aylık olarak elektronik ortamda yapılacak bildirimin izleyen ayın ilk on iş günü olarak belirlenmiş olan son gönderim süresi ise izleyen ayın son gününe kadar uzatılmıştır.

TCMB tarafından yapılan değişiklik ile yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülükleri 2024 yılının Ocak ayına ertelenmiş, toplam kredi bakiyeleri 50 milyon TL üzerinde olan firmaların Mart-2023 ve Nisan-2023 dönemi raporlamalarını ise 30/06/2023 tarihine kadar verebilecekleri ifade edilmiştir.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu