03 Temmuz 2023 13:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bankalara iletilen 12/04/2023 tarihli talimat ile yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan, kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların döviz pozisyonlarını raporlama yükümlülüklerinin 2024 yılının Ocak ayına ertelendiği, toplam kredi bakiyeleri 50 milyon TL üzerinde olan firmaların ise raporlarını 30/06/2023 tarihine kadar gönderebilecekleri hususları 2023/9 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

TCMB tarafından Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden yapılan duyuru ile “Özet Döviz Pozisyon Raporu” bildirim yükümlülüğü 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için Ocak-2024 raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmiştir.

TCMB tarafından yapılan duyuruda ayrıca yabancı para cinsinden kredi bakiyesi 15 milyon ABD Doları üzerindeki Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki firmaların, aylık raporlamalarına devam edileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu