04 Aralık 2023 13:55

1/12/2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmî Gazete’de;

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7893)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?7894)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?7895)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?7896)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7897)

yayımlandı.

Anlaşmalar genellikle akit devletlerin anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuk işlemlerinin tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri son yazılı bildirim tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Anlaşma metinlerine aşağıdaki bağlantı yollarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

  1. Srilanka anlaşması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-13.pdf

  2. Sierra Leone anlaşması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-14.pdf

  3. Nijerya anlaşması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-15.pdf

  4. Kamboçya anlaşması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-16.pdf

  5. Senegal anlaşması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-17.pdf

 

Yürürlükteki anlaşmalara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

https://gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasimevzuat/Turkiyenin_Sonuclandirdigi_Vergi_Anlasmalari_Listesi.pdf

 

Saygılarımızla

Vizyon Grubu