10 Nisan 2023 15:28

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43’üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye’de faaliyette bulunan bütün bankalardan, 1211 sayılı Kanun ve mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek amacıyla her türlü bilgi ve belgeyi, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde istemeye ve ayrıca 44’üncü maddesinde de özellikle gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili kılınmıştır.

TCMB tarafından hali hazırda uygulanmakta olan 15 milyon ABD doları ve üzerinde yabancı para nakdi kredi bakiyesi olan kişiler için Sistemik Risk Veri Takip Sistemine bildirim yapma yükümlülüğüne ilave olarak yayımlanan 20 Mart 2023 tarih ve E-TCMB.803720040.010.07.01-589 sayılı “Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon Raporlaması” talimatı ile yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların, döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde elektronik ortamda TCMB’ye raporlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

TCMB talimatı uyarınca yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan firmalar bu raporlamanın kapsamına dahil olmaktadır.

Kapsama dahil olan firmalara ilgili bankalar durumu tebliğ ederek https://tcmbveri.gov.tr/adresinde yer alan “Özet Döviz Pozisyon Raporu” linki üzerinden ilgili formu doldurmaya yönlendirecektir.

Özet Döviz Pozisyon Raporu’nun zamanında ve doğru bildirimi firmaların sorumluluğundadır. TCMB, idari kayıtlar ile tutarlılık kontrolleri yapılabilmekte ve hatalı bildirimler için firmalar ile iletişime geçilebilmektedir. 1211 sayılı TCMB Kanununun 68’inci maddesinde eksik, yanlış ve usule uygun olmayan beyanname verilmesine ilişkin cezai hükümler düzenlenmiştir.

Firmalar tarafından ilk bildirim Mart 2023 dönemi için hazırlanacak olup, Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde bu dönem raporlamalarının tamamlanması beklenmektedir.

Raporlamaları, T.C. Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) kayıtlı firma yetkilileri ve/veya MERSİS’te kayıtlı firma yetkilileri tarafından sistemde tanımlanan diğer kullanıcılar yapabilecek, bu kullanıcıların tanımlanarak yetkilendirilmesi ve gerektiğinde yetkilerinin iptal edilmesi MERSİS’te kayıtlı firma yetkililerinin sorumluluğunda olacaktır.

Firmaların döviz pozisyonlarının raporlanmasına  ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” ile “Özet Döviz Pozisyonu Veri Formu” Ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Vizyon Grubu

Ek-1 Özet Döviz Pozisyonu Formu Sıkça Sorulan Sorular

Ek-2 Özet Döviz Pozisyonu Veri Formu