Sirküler

Arama


Tarih Numara Konu
30-12-2023 2023 / 123 DEPREM NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLEN YERLERDE TEMİNAT VERME SÜRELERİ UZATILDI
30-12-2023 2023 / 122 SİGARALARDAKİ ÖTV ORANLARI İLE MAKTU VE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ
30-12-2023 2023 / 120 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE AR-GETASARIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDE UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILDI
30-12-2023 2023 / 119 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ 67.MADDE KAPSAMINDA İNDİRİMLİ STOPAJ ORANLARINDA SÜRE UZATIMI YAPILDI
30-12-2023 2023 / 118 İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ KDV'NİN İNDİRİM HAKKIYLA İLGİLİ GEÇİŞ HÜKMÜ GETİRİLDİ
28-12-2023 2023 / 117 2024 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET BRÜT 20.002,50 TL, NET 17.002,12 TL OLARAK BELİRLENDİ
28-12-2023 2023 / 116 VERGİYLE İLGİLİ MADDELERİN DE YER ALDIĞI TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
25-12-2023 2023 / 115 115 REESKONT İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI ARTIRILDI
18-12-2023 2023 / 114 5746 VE 4691 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA AYRILMASI GEREKEN FONLARLA İLGİLİ TUTAR VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI
13-12-2023 2023 / 113 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ -SERİ NO.-5- RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
13-12-2023 2023 / 112 İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ HAKKINDA
04-12-2023 2023 / 111 111-DEPREM NEDENİYLE İLAN EDİLEN VE DEVAM EDEN MÜCBİR SEBEBE İLİŞKİN SÜRELER UZATILDI
04-12-2023 2023 / 110 TÜRKİYE İLE ÇEŞİTLİ DEVLETLER ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARARLAR YAYIMLANDI
04-12-2023 2023 / 109 REESKONT İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANLARI ARTIRILDI
29-11-2023 2023 / 108 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI TEBLİĞİNDE -2012-01 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
27-11-2023 2023 / 107 107 2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
24-11-2023 2023 / 106 İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA HESAPLANAN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI
20-11-2023 2023 / 105 105-ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAKİ ÖTV MATRAH EŞİĞİ TUTARINDA GÜNCELLEME YAPILDI
14-11-2023 2023 / 104 GECİKME ZAMMI ORANI VE TECİL FÂİZİ ORANI YÜKSELTİLDİ
01-11-2023 2023 / 103 SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞİN GEÇİCİ 1. MADDESİNDEKİ SÜRE UZATILDI
16-10-2023 2023 / 102 2577 SAYILI İYUK'TA YER ALAN KARARLARIN TEMYİZİNE İLİŞKİN PARASAL SINIRA İLİŞKİN HÜKÜM ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ
11-10-2023 2023 / 101 DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
10-10-2023 2023 / 100 2023 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
09-10-2023 2023 / 99 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İPTAL TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN AYM KARARI YAYIMLANDI
09-10-2023 2023 / 98 5015 VE 5307 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA AKARYAKIT VE LPG OTOGAZ LİSANSI BULUNANLARDA TEMİNAT UYGULAMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI


Tarih Numara Konu